پارک و فضای سبز

اگر تصمیم دارید به یکی از پارکها یا فضاهای سبز در شهر آباده بروید، وب شهر چارسو، لیست کامل فضاهای سبز و پارک های شهر آباده را در اختیار شما قرار می دهد تا ابتدا شناختی نسبی از همه آنها بدست آورید و سپس بر اساس موقعیت مکانی و سایر شرایط خود، یکی از بهترین پارک ها را انتخاب کنید. در شهر آباده علاوه بر مجموعه تفریحی تل آسیاب، پارک شهر و پارک جنگلی شهید فرهمند که سه بوستان مهم شهر آباده به شمار می آیند پارک های محله ای زیادی نیز وجود دارد که توسط شهرداری راه اندازی شده و نگهداری می شوند. در زیر، لیست کامل بوستان ها، فضاهای سبز و پارک های آمده است. ضمن اینکه علاوه بر نشانی آنها، یک تصویر نیز از محوطه پارک و وسایل بازی بچه ها در این صفحه از وب شهر چارسو قرار دارد که از طریق آنها می توانید با بهترین پارک های شهر آباده بیشتر آشنا شوید.